YourVision IT solutions - Technologia
 
Microsoft Solution Framework  Proces wytwarzania oprogramowania opieramy o sprawdzone reguły projektowania aplikacji zdefiniowane w ramach Microsoft Solution Framework. Realizację każdego z projektów prowadzimy zgodnie z Kaskadowym Modelem Wytwarzania Oprogramowania. Na cykl wytworzenia systemu składają się następujące etapy: szczegółowa specyfikacja wymagań, projekt graficzny i wykonawczy, implementacja systemu, testowanie i wdrożenie.
Java           .NET  Posiadamy wysoko wykwalifikowany zespół programistów specjalizujących się w technologii
AJAX, Web 2.0, PHP, Java, JEE oraz .NET. W zależności od stopnia złożoności projektu oraz od jego specyfiki dopasowujemy każdorazowo optymalną technologię realizacji.
MySql           PostgreSQL  Do przechowywania oraz odpowiedniego przetwarzania danych wykorzystujemy technologie PostgreSQL, MySQL oraz MS SQL Server. Wyboru jednego z wymienionych serwerów bazodanowych dokonujemy po szczegółowej analizie rodzaju danych które będa przetwarzane. Kładziemy duży nacisk na optymalizację współpracy z bazą danych oraz bezpieczeństwo przechowywanych w niej danych.